கிராபீன் பாலியஸ்டர் ஸ்டேபிள் ஃபைபர்

 • Graphene Polyester Staple Fiber

  கிராபீன் பாலியஸ்டர் ஸ்டேபிள் ஃபைபர்

  வகை:கிராபீன் பாலியஸ்டர் ஸ்டேபிள் ஃபைபர்
  நிறம்:பச்சை வெள்ளை
  அம்சம்:சூழல் நட்பு, மென்மையானது, பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, ஆன்டிஸ்டேடிக்
  பயன்படுத்தவும்:வீட்டு ஜவுளி, நிரப்புதல், பொம்மை, ஆடை மற்றும் நெய்யப்படாதவை.